Förstudie

Nulägesanalys

Det blir allt viktigare att ta reda på vilka kompetenser och egenskaper som krävs för att vara ett framgångsrikt företag, inte bara idag utan också över tid. I en förstudie analyserar vi bland annat företagets nuläge, marknad och framtida utmaningar. Syftet är att kartlägga vilka kompetenser och arbetssätt som kan bidra till en mer effektiv försäljningsorganisation. Är du intresserad av att veta mer? Kontakta oss.

Kartläggning av säljorganisationen

För att lyckas som säljorganisation på dagens föränderliga marknad krävs det att säljarna har rätt egenskaper och kompetenser för respektive roll. Det gäller att identifiera säljprofiler som kan lyckas idag, men framför allt i framtiden. I en förstudie analyserar vi säljorganisationen och arbetar fram en kravprofil för respektive roll. Vi använder oss sedan av olika verktyg för att identifiera de egenskaper och kompetenser som är viktiga för att lyckas. Är du intresserad av att veta mer? Kontakta oss.

Rekrytering

Vår uppfattning är att säljare är den yrkeskategori som driver svenska företag framåt. Det gör att rekrytering av säljande positioner till företaget blir både kritiskt och viktigt. Beroende på var ni befinner er och var ni är på väg kan vi med vår kunskap och erfarenhet hjälpa er med det just ni behöver hjälp med.

Hel process

Att rekrytera roller inom försäljning kostar i både tid, pengar och engagemang. Att rekrytera fel kostar ännu mer. Det finns undersökningar som visar att en felrekrytering kan kosta mer än en halv miljon kronor. Vad kan ni göra för att undvika det? I en hel process tar vi ansvar från start till mål. Vi säkerställer kvalité i varje del av processen och är först klara när ni har en anställd på plats. Är du intresserad av att veta mer? Kontakta oss.

NajsPeople Headhunt

För vissa tjänster kan det krävas viss kompetens och erfarenhet. Med hjälp av NajsPeople Executive söker vi redan namngivna kandidater alternativt kandidater med en specifik bakgrund. Vårt mål är att hitta och attrahera de bästa kandidaterna på marknaden. Detta kan vara ett alternativ när ni inte har möjlighet att göra detta själva, som kan bero på exempelvis etiska eller konkurrensmässiga skäl. Genom en professionell och diskret approach kontaktar vi dessa kandidater. Är du intresserad av att veta mer? Kontakta oss.

StartUp

Grunden till en lyckad rekrytering är att ni vet vad det är för profil ni söker. I en StartUp hjälper vi er med att ta fram en kravprofil för rollen, annonshantering samt telefonintervjuer och urval. Efter det tar ni sedan över och driver processen vidare. Är du intresserad av att veta mer? Kontakta oss.

SecondOpinion

Har du ett stort nätverk där du hittat en potentiell kandidat? Har du en intern kandidat som vill ta steget vidare inom företaget? Eller driver du rekryteringsprocessen själv och vill ha en professionell bedömning av den eller de kandidater du har tagit till slutskedet? Vid en SecondOpinion gör vi en bedömning av kandidaterna med hjälp av vetenskapliga verktyg för att säkerställa att de har rätt egenskaper och kompetenser för rollen. Är du intresserad av att veta mer? Kontakta oss.

Interimslösning

Om du har ett tillfälligt behov av stöttning i din organisation kan vi tillhandahålla en medarbetare i form av en interimslösning. Det kan vara för en kortare eller längre period. Detta kan gälla för en tillfällig vakans eller under tiden som rekryteringsprocessen pågår. Oavsett skäl kan vi hjälpa dig att hitta rätt person för uppdraget. Är du intresserad av att veta mer? Kontakta oss.

Onboarding

Onboarding är pricken över i:et i rekryteringsprocessen. Det är under denna del av processen som den nyanställda ska lära känna företagets kultur och bli en värdefull medarbetare. Onboarding är en process som sträcker sig från rekryteringens slutfas tills den nya medarbetaren är en självgående och produktiv del av verksamheten. Företag lägger mycket pengar på rekryteringsprocessen för att undvika felrekryteringar. Det många tycks förbise är dock vikten av en god introduktion. Hur snabbt en nyrekryterad blir produktiv och en del av verksamheten, beror till stor del på hur väl du som arbetsgivare förberett inför dennes ankomst. Hur förbereder ni er onboardingprocess? Låt oss hjälpa er? Är du intresserad av att veta mer? Kontakta oss.

Konsulttjänster

Det finns inte ett företag som är det andra likt och alla har olika behov vid olika tidpunkt. Vi har lång erfarenhet av både rekrytering och försäljning och har möjligheten att skräddarsy en lösning efter ert specifika behov. Är du intresserad av att veta mer? Kontakta oss.